Last update : 07.12.2022List of advocates’ bureau, collegiums, firms and advocates

Search for Notary Office


Name of institutionAbdiyeva Sultanpashsha Sherovna

Khorezm region , Urganch city Khorezm region , Urganch city, Tinchlik street, 2-a

ISHONCH FIDOIY

Kazakov Alisher Abdullaevich

Khorezm region , Urganch city Khorezm region, Urganch city, R.Bekniyazov street, 5

TARAFDOR KAZAKOV

Kabulov Azizbek Ruzmatovich

Khorezm region , Urganch city Khorezm region , Urganch city, Uzbekistan street, 41

“Haqiqat himoyachisi”

Sadullaev Samandar Dauletovich

Khorezm region , Urganch city Khorezm region , Urganch city, Al-Khorazmi, 62/2

“Urganch legal service”

Bekmetov Ruslan Atakhanovich

Khorezm region , Urganch city Khorezm region , Urganch city, Mashal street, 22-a

ADVOKAT FOZIL SAID

Shukhrat Khasanov Amanbaevich

Khorezm region , Urganch city Khorezm region , Urganch city, Tinchlik street, 22-a

“Jaloliddin Manguberdi himoyachilari”

Kuryazov Oybek Atabaevich

Khorezm region , Urganch city Khorezm region , Urganch city, Tinchlik street, 22-a

“Jaloliddin Manguberdi himoyachilari”

Yusupov Ibrohim Rustamovich

Khorezm region , Urganch city Khorezm region , Urganch city, Tinchlik street, 2

“URGANCH ADOLAT NURI”

Saparbayev Atabek Erkinbaev

Khorezm region , Urganch city Khorezm region , Urganch city, Tinchlik street, 22-a

“Jaloliddin Manguberdi himoyachilari”

Matchanov Ruslan Saburovich

Khorezm region , Urganch city Khorezm region , Urganch city, Mashal street, 22-a

“PUNKTUAL ERUDIT”

Eshchanov Javlonbek Farkhadovich

Khorezm region , Urganch city Khorezm region , Urganch city, Tinchlik street, 22-a

“Jaloliddin Manguberdi, himoyachilari”

Masharipova Gulnora Rafilevna

Khorezm region , Shaikhontohur district Khorezm region , Shaikhontohur district, Navoiy street, 18 B

“HUQUQIY POZISIYA”

Sapaev Erkinboy Babadjanovaich

Khorezm region , Urganch city Khorezm region , Urganch city, Tinchlik street, 22-a

“Jaloliddin Manguberdi himoyachilari”

Kabulova Severjan Tajibaeva

Khorezm region , Urganch city 22-a, st.Tinchlik Urganch city, Khorezm region

Jaloliddin Manguberdi, himoyachilari

Atamuratov Sardor Rakhmatullaevich

Khorezm region , Hazorasp district Khorezm region , Hazorasp district, st.Sh.Rashidov, 14

“Mukhtasar Hazorasp”

Khaitov Ravshanbek Maripovich

Khorezm region , Kushkupir district Khorezm region, Kushkupir district, st. Mustakillik, 57A

“RAVSHANBEK XAITOV”

Abdullayev Felix Abdullaevich

Khorezm region , Urganch city 14, st. Sh,Rashidov, Khorezm region

“Muhtasar Hazorasp”

Yakubov Zafar Atabaevich

Khorezm region , Urganch city 22-a, st.Tinchlik Urganch city, Khorezm region

“Jaloliddin Manguberdi, himoyachilari”

Yakubov Yodgorbwk Adilbek ugli

Khorezm region , Urganch city 22-a, st.Tinchlik Urganch city, Khorezm region

“Jaloliddin Manguberdi, himoyachilari”

Sultanov Zafar Ozodovich

Khorezm region , Urganch city 185 st.A. Bakhodirhon, Urganch city, Khorezm region

“ADVICE”